در حال بارگذاری ...
  • در گفتگو با محمودرضا رحیمی مطرح شد

    انرژی بازیگران «دایره گچی قفقازی» را فراموش نمی کنم

    کارگردان نمایش «دایره گچی قفقازی» از شرایط به صحنه بردن نمایشی سخن گفت که نقطه آغازین اجرای آن جشن آکادمی حمید سمندریان و حضور هنرجویان جوان تئاتر است.
    نظرات کاربران