در حال بارگذاری ...
تالار قشقایی

تو مشغول مردنت بودی
نویسنده: کامران شهلایی
کارگردان: مژگان خالقی
ساعت اجرا: 20

آغاز اجرا: یکشنبه 27 خرداد 1397

پایان اجرا: جمعه 22 تیر 1397

مدت اجرا: 60 دقیقه

 

: معصومه کریمی، نوید بانی، فائزه بختیار، فاطمه بختیار

: مژگان خالقی

: سمانه داوودی پارسا
: ماریا حاجیها
: بهرام سرپوشانی
: سمیرا احمدیان زاده
: الهه افخمی
: لیلا امینی
: مصطفی کلاهیان
: سمیه اشتری
: نرگس معینی
: خسرو خالقی
: محمد وفایی
: خسرو خالقی، فهیمه حکمت اندیش
: امیرحسین مسعودی
: کیان امیری، هستی خاندائی
: امیرحسین مسعودی
: هستی خاندائی، زینب مقانی
نظرات کاربران