در حال بارگذاری ...
پلاتو اجرا

تلاش مذبوحانه ...
کارگردان: آناهیتا قرچه
ساعت اجرا: 18
مدت اجرا: 50 دقیقه
قیمت بلیت: 15 هزار تومان

آغاز اجرا: سه شنبه 19 تیر سال 1397
پایان اجرا: جمعه 29 تیر سال 1397
ساعت اجرا: 18
مدت اجرا: 50 دقیقه
قیمت بلیت: 15 هزار تومان

 
 

: محمدحسین معارف

: آناهیتا قرچه
: خشایار قرچه، حسام افسری


: متین نجاتی، علیرضا ملکی
: پارمیدا رضوی، روح الله مرادی
: ماهرخ سلیمانی پور
: شیما شامی
: آروتین داوودی مسیحی
: محمدرضا خوش قد
: علیرضا پارسائیان
: آرمیتا کرمانی
: حمیدرضا اسد زاده

تلاش مذبوحانه ژان پل برشتوک پنجم برای تبدیل دنیا به‌جای بهتری برای زندگی... تنها با خواندن نام نمایش خلاصه داستان دستتان می‌آید!!!
نظرات کاربران