در حال بارگذاری ...
تالار سایه

هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی
اول تا هفتم شهریور ماه 1397
ساعت اجرا : 18 و 20:15

پنجشنبه اول شهریور : نمایش «چمدان عجیب - ویژه مخاطب کودک و نوجوان و خانواده » - نویسنده : سولماز رحیم زاده - کارگردان: حمیدرضا ذوالفقاری از تهران - مدت اجرا : 40 دقیقه

جمعه دوم شهریور : نمایش «بعد از صبحانه - بخش تجربه » - کارگردان : محمد صاحبی از تهران - مدت اجرا: 45 دقیقه

شنبه سوم شهریور : نمایش «درخشنگ - ویژه مخاطب کودک و نوجوان و خانواده » - نویسنده و کارگردان: علیرضا آقایی از ایلام - مدت اجرا: 35 دقیقه

یکشنبه چهارم شهریور : نمایش «قصه بخت » - نویسنده : داود فتحعلی بیگی - کارگردان: احسان صانعی و زهرا بکتاش از شهرضا - مدت اجرا : 45 دقیقه

دوشنبه پنجم شهریور : نمایش «سپاسنامه هانیه و چند روایت متقاطع - بخش تجربه » - نویسنده و کارگردان: مرتضی اسدی مرام از کرمانشاه - مدت اجرا : 55 دقیقه

سه شنبه ششم شهریور : نمایش «جیق جیقه با قاف - بخش تجربه » - نویسنده و کارگردان : کاوه مهدوی  از تهران - مدت اجرا : 50 دقیقه
نظرات کاربران