در حال بارگذاری ...
 • تالار قشقایی

  عند از مطالبه
  نویسنده: مرتضی شاه کرم
  کارگردان: سامان خلیلیان
  ساعت اجرا: 19

  آغاز اجرا: سه شنبه 13 شهریور 1397

  پایان اجرا: جمعه 13 مهر 1397

  ساعت اجرا: 19

  مدت اجرا: 75 دقیقه

  قیمت بلیت: 30 هزار تومان

   

  بازیگران: محمد زوار بی‌ریا، آتیه جاوید، سید علی موسویان، الهه شه‌پرست، مرتضی شاه‌کرم و پروا آقاجانی

   

  اطلاعات تکمیلی متعاقبا ارسال می شود
  نظرات کاربران