در حال بارگذاری ...
تالار قشقایی

عند از مطالبه
نویسنده: مرتضی شاه کرم
کارگردان: سامان خلیلیان
ساعت اجرا: 19

آغاز اجرا: سه شنبه 13 شهریور 1397

پایان اجرا: جمعه 13 مهر 1397

ساعت اجرا: 19

مدت اجرا: 75 دقیقه

قیمت بلیت: 30 هزار تومان

 

بازیگران: محمد زوار بی‌ریا، آتیه جاوید، سید علی موسویان، الهه شه‌پرست، مرتضی شاه‌کرم و پروا آقاجانی

 

اطلاعات تکمیلی متعاقبا ارسال می شود
نظرات کاربران