در حال بارگذاری ...
تالار سایه

سیم و سُرمه
نویسنده و کارگردان: روزبه حسینی
ساعت اجرا: 18 و 20
مدت اجرا: 60 دقیقه
قیمت بلیت: 30 هزار تومان

آغاز اجرا: پنجشنبه 5 مهر ماه 1397

پایان اجرا: جمعه 20 مهر ماه 1397
ساعت اجرا: 18 و 20

مدت اجرا : 60 دقیقه

قیمت بلیت : 30 هزار تومان

: روزبه حسینی
:سیما شکری، میثم غنی زاده


: آرش فصیح
: زهرا سلطانی، نسترن طاها
: نسترن خدادوست

گروه موسیقی
: آروین سیدان
: آریا عظیمی
: کیمیا صرافی
: شیوا احمدی سپهر
: روزبه حسینی. «دو تا چشم سیاه داری»:: رهی معیّری

: پانته‌آ قاسمی
: علی ضیاسعیدی
: رسول نورمحمدزاده، محمد گل‌محمدی، ضیا صفویان
: نسترن خدادوست
: رضا آشفته. بهزاد مرتضوی. و جواد عاطفه.
نظرات کاربران