در حال بارگذاری ...
تالار قشقایی

مردی به نام دایک
نویسنده: هال ورثی‌هال، روبرت میدل‌مس
کارگردان: مهدی میامی
ساعت اجرا: 19:30
مدت اجرا: 70 دقیقه
قیمت بلیت :30 هزار تومان

آغاز اجرا: پنجشنبه 15 آذر 1397

پایان اجرا: یکشنبه 2 دی 1397

ساعت اجرا:19:30

مدت اجرا: 70 دقیقه

قیمت بلیت : 30 هزار تومان

 

: هال ورثی‌هال، روبرت میدل‌مس
: جمشید شامحمدی
: مهدی میامی
:کریم اکبری مبارکه، حمیدرضا نعیمی، سودابه جعفرزاد، طیبه میامی و شهرام پوراسد


: رضا کیانیان
: بهناز نازی
: عبدالله اسکندری
: رضاحیدری
: جواد آتشباری
: سروش قهرمانلو
گروه کارگردانی
: علی زارعی
: سارا سعادت‌نیا
: طیبه میامی
: علیرضا عباسی
: الهه حاجی‌زاده، احمد حجارزاده
: بابک برزویه
نظرات کاربران