در حال بارگذاری ...
پلاتو اجرا

ایستگاه ابری
نویسنده و کارگردان:علیرضا کلاهچیان
ساعت اجرا: 18:30
مدت اجرا: 60 دقیقه
قیمت بلیت: 15 هزار تومان

آغاز اجرا: سه شنبه 27 آذر 1397

پایان اجرا: جمعه 14 دی 1397

ساعت اجرا: 18:30

مدت اجرا: 60 دقیقه

قیمت بلیت: 15 هزار تومان

 

 

: علیرضا کلاهچیان
:وحید آقاپور، مهدی حاجیان


: سینا ییلاق بیگی
: رضا خضرایی
: سروناز امیدی
: بهمن صنیعی
: صبا موسوی
: الهه افخمی
: سعید برجعلی
: شیرین جهانزاده
: لیلا طاهری، یاسمین حریریان

یک خلبان جنگی و یک خلبان پستی در جایی گرفتار شده اند...
نظرات کاربران