در حال بارگذاری ...
تالار اصلی

سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر
بیست و دوم بهمن تا چهارم اسفند 1397
ساعت های 17 و 20

دوشنبه 23 بهمن : نمایش «دام» - نویسنده: تادئوس روژه ویچ - کارگردان: اسماعیلی موحدی از اصفهان - مدت اجرا : 90 دقیقه - (مسابقه تئاتر ایران دو )

چهارشنبه 24 بهمن : نمایش «خورشیداز حلب طلوع می کند» -نویسنده: ابوباسم حیادار - کارگردان: کوروش زارعی از سوریه و ایران - مدت اجرا : 70 دقیقه  - (تئاتر ملل، مسابقه تئاتر بین الملل، چهل سالگی انقلاب)

پنجشنبه 25 بهمن: نمایش «خورشیداز حلب طلوع می کند» -نویسنده: ابوباسم حیادار - کارگردان: کوروش زارعی از سوریه و ایران - مدت اجرا : 70 دقیقه  - (تئاتر ملل، مسابقه تئاتر بین الملل، چهل سالگی انقلاب)

شنبه 27 بهمن: نمایش « خانه سیاه است» - نویسنده و کارگردان: محسن اردشیر از آمل - مدت اجرا: 60 دقیقه - ( مهمان )

یکشنبه 28 بهمن: نمایش «باغ خونی» - نویسنده: محمد نقابی - کارگردان: امیر بشیری از مشهد - مدت اجرا: 75 دقیقه - ( اجرای اول: ساعت 18:30 و اجرای دوم : ساعت 21) - (مسابقه تئاتر ایران دو و چهل سالگی انقلاب )

دوشنبه 29 بهمن : نمایش «دریاچه قو» - نویسنده و کارگردان: رضا صابری از مشهد - مدت اجرا : 120 دقیقه - ( مسابقه تئاتر ایران دو )

چهارشنبه 1 اسفند: نمایش «زندگی احمقانه» - نویسنده: یونوسوگه آگو تاگاوا - کارگردان: دیوید دیواشویلی از گرجستان - مدت اجرا: 120 دقیقه - ( یک اجرا؛ ساعت: 17) - ( مسابقه تئاتر بین الملل و تئاتر ملل )

پنجشنبه 2 اسفند: نمایش «زندگی احمقانه» - نویسنده: یونوسوگه آگو تاگاوا - کارگردان: دیوید دیواشویلی از گرجستان - مدت اجرا: 120 دقیقه - ( یک اجرا؛ ساعت: 17) - ( مسابقه تئاتر بین الملل و تئاتر ملل )

 
نظرات کاربران