در حال بارگذاری ...
تالار سایه

سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر
بیست و دوم بهمن تا چهارم اسفند 1397
ساعت های 17 و 19

دوشنبه 22 بهمن : نمایش «اهالی هوا» - نویسنده و کارگردان: دیانا فتحی از تهران - مدت اجرا : 45 دقیقه - ( مسابقه تئاتر ایران یک)

سه شنبه 23 بهمن : نمایش «چکامه هایی که حباب می شوند» - نویسنده: علی ذاکری - کارگردان: کمیل جعفری از قشم - مدت اجرا : 60 دقیقه - ( مسابقه تئاتر ایران یک )

چهارشنبه 24 بهمن : نمایش «پرسه های موازی» - نویسنده: پیام لاریان - کارگردان: علی کاظمی وند از تبریز - مدت اجرا: 70 دقیقه -  ( مسابقه تئاتر ایران یک )

پنجشنبه 25 بهمن : نمایش «تصعید» - نویسنده : محمد اصانلویی و وثیقی - کارگردان: محمد صاحبی از تهران - مدت اجرا : 40 دقیقه  - ( مسابقه تئاتر ایران یک )

جمعه 26 بهمن : نمایش «خرده نان» - نویسنده : لویی کالافرت - کارگردان : کورش سلیمانی از تهران - مدت اجرا : 60 دقیقه - ( مسابقه تئاتر ایران دو )

شنبه 27 بهمن : نمایش «مده آ» - نویسنده: حمید شهرانلو - کارگردان : ندا قاسمیان از تهران - مدت اجرا : 50 دقیقه - ( مسابقه تئاتر ایران یک )

یکشنبه 28 بهمن : نمایش«نمایش»  - نویسنده و کارگردان: مسعود حق پناه از آمل - مدت اجرا : 50 دقیقه - ( مسابقه تئاتر ایران یک)

دوشنبه 29 بهمن : نمایش «یادداشت های یک دیوانه » - نویسنده: نیکلای گوگول - کارگردان: جنت سلیم آوا از کشور آذربایجان - مدت اجرا : 50 دقیقه - ( تئاتر ملل )

سه شنبه 30 بهمن : نمایش «مسجد سلیمان» - نویسنده: ایوب بختیاری و ت - میرزاییان - کارگردان: ایوب بختباری از اهواز -  ( اجرای دوم : ساعت 19:30) - ( بخش مهمان )

چهارشنبه 1 اسفند: نمایش«دیالوگ در سرزمین عجایب » - کارگردان: علیرضا کوشک جلالی از آلمان - مدت اجرا: 85 دقیقه ( بخش تئاتر ملل )

پنجشنبه 2 اسفند: نمایش «ناگهان همه بر می خیزند به آوازی دیگر» - نویسنده و کارگردان: سعیده آجربندیان  از تهران - مدت اجرا : 60 دقیقه - ( بخش مسابقه تئاتر ایران یک )

جمعه 3 اسفند : نمایش «سردسیر» - نویسنده : محمد نقابی - کارگردان: مصطفی ابهری و محمد نقابی از مشهد - مدت اجرا: 70 دقیقه - ( بخش مسابقه تئاتر ایران یک )

 

 

 
نظرات کاربران