در حال بارگذاری ...
تالارقشقایی

سیمین و فرزان
نویسنده و کارگردان: فهیمه عابدینی
آغاز اجرا: 18 فروردین
ساعت اجرا : 20
مدت اجرا: 45 دقیقه
قیمت بلیت: 30 هزار تومان

آغاز اجرا :  یکشنبه 18 فروردین ماه 1398

پایان اجرا:جمعه 13 اردیبهشت ماه 1398

ساعت اجرا : 20

مدت اجرا: 45 دقیقه

قیمت بلیت : 30 هزار تومان

 

: فهیمه عابدینی


: فهیمه عابدینی، صادق صادقی‌پور
: آرش لطفی، مانا جوادی
: رفعت هاشمی سی‌سخت، مرضیه سرمشقی
: بابک جوانمرد، صادق صادقی‌پور
: بابک جوانمرد
: رفعت هاشمی سی‌سخت
: امین میرزاباقری
: صادق صادقی‌پور
: مسعود خلج زاده

- بر اساس منظومه‌ی «روسلان و لیودمیلا» نوشته‌ی آلکساندر پوشکین

سیمین، در شب عروس‌اش با فرزان، گم می‌شود و فرزان راهی پر فراز و نشیب برای یافتن او آغاز می‌کند.
نظرات کاربران