در حال بارگذاری ...
از 17 فروردین تا 7 اردیبهشت برگزار می‌شود؛

جزئیات اجراهای فصلی نمایش‌های خیابانی در تئاتر شهر

اجراهای فصلی نمایش‌های خیابانی در محوطه تئاتر شهر تا ۷ اردیبهشت در محوطه مجموعه تئاتر شهر ادامه خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، با برنامه ریزی کانون تخصصی تئاتر خیابانی اداره کل هنرهای نمایشی اجراهای فصلی نمایش‌های خیابانی با 130 اجرای 13 اثر نمایشی از 17 فروردین ماه آغاز به کار کرد. این اجراها تا 7 اردیبهشت ماه همه روزه از ساعت 16 تا 18/30 در محوطه مجموعه تئاتر شهر دنبال خواهد شد.

در این فصل از اجراهای تئاتر خیابانی نمایش‌های «خاطره مشترک» به نویسندگی هما پارسایی و کارگردانی مشترک مصطفی مباشر امینی و احمد صمیمی، «آدم‌های بافرهنگ» به نویسندگی و کارگردانی رضا فقیهی، «زیرزمین» به نویسندگی و کارگردانی مسعود براهیمی، «زلزله» به نویسندگی و کارگردانی  ابوذر چهل امیرانی، «داستان مردم» به نویسندگی و کارگردانی پیام عزیزی، «افسانه ننه دریا و دختر تنها» به نویسندگی و کارگردانی رسول حق شناس، «قبل، حین، بعد» به نویسندگی و کارگردانی مرتضی وکیلیان، «ویروس» به نویسندگی وکارگردانی سعید خیراللهی، «هرچی سنگه مال پای لنگه» به نویسندگی علی اکبر کنعانی و کارگردانی مارال ایزدبخش، «وصیت» به نویسندگی و کارگردانی مصطفی کولیوندی، «دشمن مردم» به نویسندگی و کارگردانی شهاب راحله، «من کجا، شما کجا» به نویسندگی و کارگردانی علی رحیمی، همچنین نمایش «ژیلت» با نویسندگی مشترک ابوالفضل حاج علی خانی و مجتبی دربندی و کارگردانی مجتبی دربندی حضور دارند.

نمایش‌های «خاطره مشترک»، «آدم‌های بافرهنگ»، «زیرزمین، «زلزله»، «داستان مردم» و «افسانه ننه دریا و دختر تنها» در اولین روز اجراهای فصلی نمایش‌های خیابانی اجراهای خود را پشت سر گذاشتند و در دومین روز این رویداد نیز نمایش‌های «قبل، حین، بعد»، «ویروس»، «هرچی سنگه مال پای لنگه»، «وصیت»، «دشمن مردم و«من کجا، شما کجا» به ترتیب از ساعت 16 تا 18/30 اجرا شدند.

زمان بندی اجراهای فصلی نمایش‌های خیابانی

نمایش «خاطره مشترک» که اولین اجرای خود را روز گذشته پشت سر گذاشت، در اجراهای بعدی در روزهای 19، 21 ،23 ، 25 و 27 فروردین به ترتیب در ساعت‌های 16/30، 17، 17/30، 18 و 18/30 اجرا خواهد شد. این نمایش همچنین در روزهای 30 فروردین، و 1، 3، 5 و 7 اردیبهشت اجراهای خود را در به ترتیب در ساعت‌های 16، 16/30، 17، 17/30 و 18 ادامه خواهد داد.

نمایش«آدم‌های بافرهنگ» هم پس از اولین اجرایش در روز اول این رویداد، در روزهای 19، 21 ،23 و 25  فروردین به ترتیب در ساعت‌های 17، 17/30، 18 و 18/30 اجرا خواهد شد. این نمایش همچنین در روزهای 28 و 30 فرودین، همچنین در روزهای 1، 3 و 5 فروردین به ترتیب در ساعت‌های 16، 17 و 17/30 میزبان علاقه مندان خواهد بود.

نمایش «زیرزمین» نیز اولین اجرای خود را در اولین روز این رویداد تجربه کرد و در ادامه در روزهای 19، 21  و23 فروردین به ترتیب در ساعت‌های 17/30، 18 و 18/30 اجرا خواهد شد و در ادامه نیز در روزهای 26 ، 28 و 30 فروردین به ترتیب در ساعت‌های 16، 16/30 و 17، همچنین در روزهای 1، 3 و 5 اردیبهشت به ترتیب در ساعت‌هایی 17/30، 18 و 18/30 اجرا خواهد شد.

نمایش «زلزله» هم اولین اجرای خود را در اولین روز این رویداد پشت سر گذاشت. این نمایش در ادامه در روزهای 19 و 21 فروردین به ترتیب در ساعت‌های 18 و 18/30 ، در روزهای 24 ، 26 ، 28 و 30 فروردین به ترتیب در ساعت‌های 16، 16/30 ، 17 و 17/30، همچنین در روزهای  1 و 3 اردیبهشت در ساعت‌های 18 و 18/30 اجرا خواهد شد.

نمایش«داستان مردم» پس از اولین اجرا در روز اول این رویداد فردا دوشنبه 19 فروردین در ساعت 18/30 اجرا خواهد شد. این نمایش همچنین در روزهای 22، 24، 26، 28 و 30 فروردین به ترتیب در ساعت‌هایی 16، 16/30 ، 17 ، 17/30 و 18 به اجراهای خود ادامه خواهد داد و همچنین در روزهای 1، 4 و 6 اردیبهشت نیز اجراهای خود را به ترتیب در ساعت‌های 18/30، 16 و 16/30 دنبال خواهد کرد.

نمایش «افسانه ننه دریا و دختر تنها» هم از جمله نمایش‌هایی بود که اولین اجرای خود را در روز اول این رویداد پشت سر گذاشت. اجراهای بعدی این نمایش به ترتیب در روزهای 20، 22، 24، 26، 28 و 30 فروردین در ساعت‌های های 16، 16/30، 17، 17/30، 18 و 18/30 دنبال خواهد شد. نمایش «افسانه ننه دریا و دختر تنها» همچنین در روزهای 2، 4 و 6 اردیبهشت نیز به ترتیب در ساعت‌های 16، 16/30 و 17 میزبان علاقه مندان خواهد بود.

نمایش «قبل، حین، بعد» که اولین اجرای خود را در دومین روز اجراهای فصلی نمایش‌های خیابانی پشت سر گذاشت، در ادامه در روزهای 20، 22، 24، 26 و 28 فروردین به ترتیب در ساعت‌های 16/30، 17، 17/30، 18 و 18/30، همچنین در روزهای 2، 4 و 6 اردیبهشت نیز در ساعت‌های 16/30، 17 و 17/30 اجرا خواهد شد.  

نمایش«ویروس» به کارگردانی سعید خیراللهی پس از اولین اجرا در دومین روز این رویداد، ادامه اجراهای خود را در روزهای 20، 22، 24 و 26 فروردین به ترتیب در ساعت‌های 17، 17/30، 18 و 18/30 دنبال خواهد کرد. این نمایش همچنین اجراهایی را در روزهای 29 و 31 فروردین در ساعت‌های 16 و 16/30 و در روزهای 2، 4 و 6 اردیبهشت به ترتیب در ساعت‌های 17، 17/30 و 18 خواهد داشت.

نمایش «هرچی سنگه مال پای لنگه» به کارگردانی مارال ایزدبخش هم پس از اولین اجرا در روز 18 فروردین ماه، در ادامه این رویداد در روزهای 20، 22 و 24 فروردین به ترتیب در ساعت‌های 17/30، 18 و 18/30 دنبال خواهد کرد. این نمایش در روزهای 31 فروردین، همچنین 2، 4 و 6 اردیبهشت به ترتیب در ساعت‌های 17/30، 18 و 18/30 میزبان علاقه مندان به نمایش‌های خیابانی خواهد بود.

نمایش «وصیت» به کارگردانی مصطفی کولیوندی از جمله آثاری که در دومین روز اجراهای فصلی نمایش‌های خیابانی اجرا شد، در ادامه در روزهای 20، 22، 24 و 26 به ترتیب در ساعت‌های 17، 17/30، 18 و 18/30، همچنین در روزهای 27، 29 و 31 فروردین به ترتیب در ساعت‌های 16/30، 17 و 17/30 و در اجراهای پایانی در روزهای 2، 4 و 7 اردیبهشت در ساعت‌های 18، 18/30 و 16 میزبان علاقه مندان خواهد بود.  

نمایش «دشمن مردم» به کارگردانی شهاب راحله از دیگر نمایش‌های حاضر در این رویداد اجراهای بعدی خود را در روزهای 20، 23، 25، 27، 29 و 31 فروردین به ترتیب در ساعت‌های 18/30، 16، 16/30، 17، 17/30 و 18 ادامه خواهد داد. این نمایش همچنین در روزهای 2، 5 و 7 اردیبهشت نیز به ترتیب در ساعت‌های 18/30، 16 و 16/30 اجراهای پایانی خود را پشت سر خواهد گذاشت.

نمایش «من کجا، شما کجا» به کارگردانی علی رحیمی هم پس از اولین اجرا در روز 18 فروردین ماه، در ادامه این رویداد در روزهای 21، 23 ،25 ، 27 ، 29 و 31 فروردین به ترتیب در ساعت‌های 16،  16/30، 17 ، 17/30، 18 و 18/30 دنبال خواهد کرد. این نمایش همچنین در روزهای 3، 5 و 7 اردیبهشت به ترتیب در ساعت‌های 16، 16/30 و 17 و میزبان علاقه مندان به نمایش‌های خیابانی خواهد بود.

«ژیلت» به کارگردانی مجتبی دربندی که اولین اجرای خود را امروز 19 فروردین ماه ارائه خواهد کرد، در ادامه در روزهای 21، 23، 25، 27 و 29 فروردین به ترتیب در ساعت‌های 16/30، 17 ، 17/30، 18 و 18/30 اجرا خواهد شد. این نمایش همچنین در روزهای 1، 3 ، 5 و 7 نیز به ترتیب در ساعت‌های  16،  16/30، 17 و 17/30 اجراهای پایانی خود را ارائه خواهد کرد.
نظرات کاربران