در حال بارگذاری ...
تالار سایه

«لانه خرگوش»
نویسنده: دیوید لیندزی ابر
دراماتورژ و کارگردان: مهدی صباغی
ساعت اجرا: 2045
مدت اجرا: 75 دقیقه
قیمت بلیت: 30 هزار تومان

آغاز اجرا: پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398

پایان اجرا: یکشنبه 19 خرداد 1398

ساعت اجرا: 20:45

مدت اجرا: 75 دقیقه

قیمت بلیت: 30 هزار تومان

 

: دیوید لیندزی ابر
: مهدی صباغی
: (به ترتیب ورود به صحنه) معصومه رحمانی، شیرین اسماعیلی، مهدی صباغی، مهدیه کوهستان، مانی رحمانی


: مهدی صباغی
: ماریا حاجیها
: رضا خضرایی
: مسعود شامی
: آرمان اسماعیلی
: الهه انصاری
: مهدی عمادی

اون کل زندگیت رو گرفته، می‌تونی ببخشی؟
نظرات کاربران