در حال بارگذاری ...
کارگاه نمایش

رویاهای دم صبح
نویسنده: لیلی عاج
کارگردان: بهاره مشیری
آغاز اجرا: 7 مهر 1398
پایان اجرا: 20 مهر 1398
ساعت اجرا: 18
مدت اجرا: 60 دقیقه
قیمت بلیت: 20 هزار تومان


: بهاره مشیری، حدیثه سادات حسینی
: آنا نعمتی


: حمیدرضا افشار
: لیلی عاج
: رضا خضرایی
: مهرنوش بلمه
: ناصر ارباب
: فاطمه سادات طباطبایی، زهرا حاجی‌احمدی
: زینب ایوبی
: مریم رودبارانی
: حامد هاشمی
: میلاد بهشتی
: شرکت تبلیغمون

مرگ زندگی ما سه زن را به هم گره زده، همه چیز از تصادف اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات شروع شد.
نظرات کاربران