در حال بارگذاری ...
کارگاه نمایش؛

نمایش " متساوی الساقین"
نویسنده و کارگردان: عماد الدین رجبلو
آغاز اجرا : 22 دی ماه 1398 - پایان اجرا: 7 بهمن 1398
ساعت اجرا: 18 - مدت اجرا: 70 دقیقه - قیمت بلیت: 20 هزار تومان

: سمیرا سرچاهی، محدثه شیر علی، رعنا زیادلو، نازنین شهسواری، اسما دهمرده، مارال روشنیان، فتانه شمس آبادی، پروا آقاجانی


: امیر درویش، سمیرا سرچاهی
: عمادالدین رجبلو
: حسین صفایی
: محمد نقابی
: علی غریب، مجید عراقی
: افشین اشراقی
: جواد عظیمی
: احسان رجبلو
: رضا روشنی

کار غریبه نمی تونه باشه.
نظرات کاربران