در حال بارگذاری ...
 • تالار اصلی؛

  سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر
  10 تا 21 بهمن 1398

  شنبه 12 بهمن : نمایش  «بیگانه در خانه » - نویسنده و کارگردان: سید محمد مساوات از تهران - مدت اجرا : 120 دقیقه - ساعت اجرا : 19 - بخش مسابقه صحنه ای

  یکشنبه 13 بهمن: نمایش  «بیگانه در خانه » - نویسنده و کارگردان: سید محمد مساوات از تهران - مدت اجرا : 120 دقیقه - ساعت اجرا : 19 - بخش مسابقه صحنه ای

  دوشنبه 14 بهمن: نمایش  «بیگانه در خانه » - نویسنده و کارگردان: سید محمد مساوات از تهران - مدت اجرا : 120 دقیقه - ساعت اجرا : 19 - بخش مسابقه صحنه ای

  سه شنبه 15 بهمن : نمایش  «بیگانه در خانه » - نویسنده و کارگردان: سید محمد مساوات از تهران - مدت اجرا : 120 دقیقه - ساعت اجرا : 19 - بخش مسابقه صحنه ای

  چهارشنبه 16 بهمن: نمایش  «بیگانه در خانه » - نویسنده و کارگردان: سید محمد مساوات از تهران - مدت اجرا : 120 دقیقه - ساعت اجرا : 19 - بخش مسابقه صحنه ای

  پنجشنبه 17 بهمن : نمایش  «بیگانه در خانه » - نویسنده و کارگردان: سید محمد مساوات از تهران - مدت اجرا : 120 دقیقه - ساعت اجرا : 19 - بخش مسابقه صحنه ای

  جمعه 18 بهمن : نمایش  «بیگانه در خانه » - نویسنده و کارگردان: سید محمد مساوات از تهران - مدت اجرا : 120 دقیقه - ساعت اجرا : 19 - بخش مسابقه صحنه ای

  شنبه 19 بهمن : نمایش «همه فرزندان مکبث» - نویسنده : مهدی شفیعی زرگر - کارگردان: مجتبی رستمی فر از اهواز - مدت اجرا: 100 دقیقه - ساعت اجرا: 20 - مسابقه صحنه ای

  یکشنبه 20 بهمن : نمایش «همه فرزندان مکبث» - نویسنده : مهدی شفیعی زرگر - کارگردان: مجتبی رستمی فر از اهواز - مدت اجرا: 100 دقیقه - ساعت اجرا: 20 - مسابقه صحنه ای
  نظرات کاربران