در حال بارگذاری ...
تالار اصلی؛

سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر
10 تا 21 بهمن 1398

شنبه 12 بهمن : نمایش  «بیگانه در خانه » - نویسنده و کارگردان: سید محمد مساوات از تهران - مدت اجرا : 120 دقیقه - ساعت اجرا : 19 - بخش مسابقه صحنه ای

یکشنبه 13 بهمن: نمایش  «بیگانه در خانه » - نویسنده و کارگردان: سید محمد مساوات از تهران - مدت اجرا : 120 دقیقه - ساعت اجرا : 19 - بخش مسابقه صحنه ای

دوشنبه 14 بهمن: نمایش  «بیگانه در خانه » - نویسنده و کارگردان: سید محمد مساوات از تهران - مدت اجرا : 120 دقیقه - ساعت اجرا : 19 - بخش مسابقه صحنه ای

سه شنبه 15 بهمن : نمایش  «بیگانه در خانه » - نویسنده و کارگردان: سید محمد مساوات از تهران - مدت اجرا : 120 دقیقه - ساعت اجرا : 19 - بخش مسابقه صحنه ای

چهارشنبه 16 بهمن: نمایش  «بیگانه در خانه » - نویسنده و کارگردان: سید محمد مساوات از تهران - مدت اجرا : 120 دقیقه - ساعت اجرا : 19 - بخش مسابقه صحنه ای

پنجشنبه 17 بهمن : نمایش  «بیگانه در خانه » - نویسنده و کارگردان: سید محمد مساوات از تهران - مدت اجرا : 120 دقیقه - ساعت اجرا : 19 - بخش مسابقه صحنه ای

جمعه 18 بهمن : نمایش  «بیگانه در خانه » - نویسنده و کارگردان: سید محمد مساوات از تهران - مدت اجرا : 120 دقیقه - ساعت اجرا : 19 - بخش مسابقه صحنه ای

شنبه 19 بهمن : نمایش «همه فرزندان مکبث» - نویسنده : مهدی شفیعی زرگر - کارگردان: مجتبی رستمی فر از اهواز - مدت اجرا: 100 دقیقه - ساعت اجرا: 20 - مسابقه صحنه ای

یکشنبه 20 بهمن : نمایش «همه فرزندان مکبث» - نویسنده : مهدی شفیعی زرگر - کارگردان: مجتبی رستمی فر از اهواز - مدت اجرا: 100 دقیقه - ساعت اجرا: 20 - مسابقه صحنه ای
نظرات کاربران