در حال بارگذاری ...
تالار چهارسو

سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر
دهم تا بیست و یکم بهمن 1398

شنبه 12 بهمن: نمایش «متساوی الساقین» - نویسنده و کارگردان: عمادالدین رجبلو از گرگان –ساعت اجرا: 18:30 و 20:30 - مدت اجرا: 60 دقیقه – بخش مسابقه صحنه ای

یکشنبه 13 بهمن : نمایش «متساوی الساقین» - نویسنده و کارگردان: عمادالدین رجبلو از گرگان –ساعت اجرا: 18:30 و 20:30 - مدت اجرا: 60 دقیقه – بخش مسابقه صحنه ای

دوشنبه 14 بهمن : نمایش «کوچه مختار بود و ...» - نویسنده : رضا گشتاسب – کارگردان: جواد صداقت و الهام آبنی از بوشهر – ساعت اجرا: 18:30 و 20:30 – مدت اجرا: 50 دقیقه – بخش غیر رقابتی

سه شنبه 15 بهمن : نمایش «سکوت سفید» - نویسنده: تام استوپارد – کارگردان: کوروش سلیمانی از تهران – ساعت اجرا: 18:30 و 20:30 – مدت اجرا : 60 دقیقه – بخش غیر رقابتی

پنجشنبه 17 بهمن : نمایش «برگشتن» - نویسنده: خیرالله تقیانی پور – کارگردان: حسین مسافرآستانه  از تهران : ساعت اجرا : 18:30 و 20:30 – مدت اجرا: 70 دقیقه – بخش غیر رقابتی

جمعه 18 بهمن :نمایش «برگشتن» - نویسنده: خیرالله تقیانی پور – کارگردان: حسین مسافرآستانه  از تهران : ساعت اجرا : 18:30 و 20:30 – مدت اجرا: 70 دقیقه – بخش غیر رقابتی

شنبه 19 بهمن : نمایش «کریم لوژی» - نویسنده: مهران رنج بر – کارگردان: رضا بهرامی از تهران – ساعت اجرا: 19 و 20:30 – بخش مسابقه صحنه ای

یکشنبه 20 بهمن : نمایش «کریم لوژی» - نویسنده: مهران رنج بر – کارگردان: رضا بهرامی از تهران – ساعت اجرا: 19 و 20:30 – بخش مسابقه صحنه ای
نظرات کاربران