در حال بارگذاری ...
تالار قشقایی؛

سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر
دهم تا بیست و یکم بهمن 1398

شنبه 12 بهمن: نمایش «ستاره شناس» - نویسنده: دیدیه ون کولارت – کارگردان: اصغر نوری  از تهران – ساعت اجرا: 17:30 و 19:30 – مدت اجرا: 60 دقیقه – بخش غیر رقابتی

یکشنبه 13 بهمن : نمایش «ستاره شناس» - نویسنده: دیدیه ون کولارت – کارگردان: اصغر نوری  از تهران – ساعت اجرا: 17:30 و 19:30 – مدت اجرا: 60 دقیقه – بخش غیر رقابتی

دوشنبه 14 بهمن : نمایش «تالاب هشیلان» - نویسنده و کارگردان: نوشین تبریزی  از تهران – ساعت اجرا: 17:30 و 19:30 -  مدت اجرا: 60 دقیقه – بخش غیر رقابتی  

سه شنبه 15 بهمن : نمایش «شهر بد» - کارگردان: پاول ژوکوتاک  از لهستان – ساعت اجرا: 17:30 و 19:30 – مدت اجرا : 50 دقیقه – بخش تئاتر ملل

چهارشنبه 16 بهمن : نمایش «صدمین سال فتح گریه» - نویسنده : صابر محمدی – کارگردان: مهرداد علی پور از گچساران – ساعت اجرا : 17 و 19:30 – مدت اجرا: 55 دقیقه – بخش مسابقه صحنه ای

پنجشنبه 17 بهمن : نمایش «کمیته نان» - نویسنده و کارگردان: لیلی عاج از تهران – ساعت اجرا: 17:30 و 20:30 – مدت اجرا: 65 دقیقه  - بخش مسابقه صحنه ای

شنبه 19 بهمن : نمایش «تنها خرچنگ خانگی لای ملافه ها خانه می کند اتللو» - نویسنده و کارگردان: ابراهیم پشت کوهی از تهران – ساعت اجرا: 17:30 و 20 – مدت اجرا : 100 دقیقه -  بخش مسابقه صحنه ای

یکشنبه 20 بهمن : نمایش «تنها خرچنگ خانگی لای ملافه ها خانه می کند اتللو» - نویسنده و کارگردان: ابراهیم پشت کوهی از تهران – ساعت اجرا: 17:30 و 20 – مدت اجرا : 100 دقیقه -  بخش مسابقه صحنه ای

 
نظرات کاربران