در حال بارگذاری ...
تالار چهارسو؛

نمایش بچه
نویسنده: نغمه ثمینی - کارگردان: افسانه ماهیان - آغاز اجرا: 27 بهمن 1398 - پایان اجرا: 26 اسفند - ساعت اجرا: 19:30 - مدت اجرا: 70 دقیقه - قیمت بلیت: 45 هزار تومان

: نغمه ثمینی
: افسانه ماهیان
: فاطمه معتمد آریا، سعید چنگیزیان، شیوا فلاحی


: منوچهر شجاع
: امیر اسمی
: محمد رضا جدیدی
: بهروز سیفی
: امیر سپهر تقی لو
: روژان کرد نژاد
: مریم دیهول
: مهدی صفرزاده خانیکی
نظرات کاربران