در حال بارگذاری ...
تالار قشقایی؛

نمایش "کوکاکولا"
نویسنده، طراح و کارگردان: نصیر ملکی جو
ساعت 19:45
مدت اجرا: 70 دقیقه

نویسنده، طراح و کارگردان: نصیر ملکی جو

: امیر قالیچی، زهرا سلیمیان
: نصیر ملکی جو
: سمانه احمدی مطلق
: شقایق برهمتی
: سمانه احمدی مطلق
: پدرام رضوانی
: فواد الهی قمشه ای
: زهرا سلیمیان
: بهنام شاملو، ساره ارجمند
: یاسمن رضازاده
: امید مرادی
: رکسانا دهری، سمیه خواسته
: امیر قالیچی
: محمد مقیمی
: نصیر ملکی جو
: مهسا شیخی
: سعید رضوانی، مهسا شیخی
: مصطفی پیرهادی
: ساره ارجمند
: محمد مقیمی
: کـارخانه‌ی هنــر مدرن [Avant Art Factory]
نظرات کاربران