در حال بارگذاری ...
تالار چهارسو؛

چهل و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر
ساعت های 18:30 و 20:30

شنبه 1 بهمن : نمایش «آخرین نامه» - نویسنده: مهرداد کوروش نیا - کارگردان: مهسا بایرامزاده  از نقده - مدت اجرا: 70 دقیقه - ( بخش جایزه بزرگ صحنه ای )

یکشنبه 2 بهمن : نمایش «روز دهم» - نویسنده: اصغر گروسی - کارگردان: علی برجی از تهران - مدت اجرا: 60 دقیقه - (بخش جایزه بزرگ صحنه ای )

دوشنبه 3 بهمن : نمایش «آگنی تاژ» - نویسنده : رسول حق جو - کارگردان: حسین کارگر از تهران - مدت اجرا: 75 دقیقه - (بخش جایزه بزرگ صحنه ای )

سه شنبه 4 بهمن: نمایش «خاکستری» - نویسنده و کارگردان : پریا امینی از شهر کرد - مدت اجرا: 55 دقیقه - (بخش مسابقه بین الملل)

چهارشنبه 5 بهمن: نمایش «در و گبر و یک قرص نان» - نویسنده و کارگردان: داود فتحعلی بیگی از تهران - مدت اجرا: 70 دقیقه - (بخش مهمان ویژه )

پنجشنبه 6 بهمن : نمایش «لومییر» - نویسنده و کارگردان: تکسما مونوز  از کشور اسپانیا - مدت اجرا: 50 دقیقه - (بخش مسابقه بین الملل)

جمعه 7 بهمن: نمایش «مطرب آقا» - نویسنده و کارگردان: مهیار هزار جریبی از بهشهر - مدت اجرا: 85 دقیقه - (بخش جایزه بزرگ صحنه ای )

شنبه 8 بهمن : نمایش «شاید باران شدی» - نویسنده: شهرام کرمی - کارگردان: مرتضی نجفی از قزوین - مدت اجرا: 75 دقیقه - ( بخش جایزه بزرگ صحنه ای)

یکشنبه 9 بهمن: (اجرای اول ساعت 18) نمایش «دانه های کال انجیر» - نویسنده : جواد عاجلی - کارگردان: سانیا عاجلی از استهبان - مدت اجرا: 60 دقیقه - ( بخش جایزه بزرگ صحنه ای)

دوشنبه 10 بهمن : نمایش «خواب هایم سراغ تو را می گیرند» - نویسنده و کارگردان: احسان جانمی از اصفهان - مدت اجرا: 55 دقیقه - ( بخش جایزه بزرگ صحنه ای)

 
نظرات کاربران