در حال بارگذاری ...
تالار سایه؛

چهل و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر
ساعت های 17 و 19

شنبه 1 بهمن : نمایش «افلیا» - نویسنده و کارگردان : مسعود طیبی از تهران - مدت اجرا : 45 دقیقه - ( بخش مسابقه بین الملل)

یکشنبه 2 بهمن : نمایش «بیست و سومین جلسه جن گیری آنه میشل» - نویسنده و کارگردان: مسعود احمدی از شیراز - مدت اجرا: 85 دقیقه - ( بخش مسابقه بین الملل)

سه شنبه 4 بهمن:  نمایش «نذر عباس» - نویسنده و کارگردان: محمد یزدی از ملارد - مدت اجرا: 55 دقیقه - ( بخش جایزه بزرگ صحنه ای)

پنجشنبه 6 بهمن : نمایش «موکت بر» - نویسنده و کارگردان: مجید کاظم زاده مژدهی از رشت - مدت اجرا: 85 دقیقه - ( بخش جایزه بزرگ صحنه ای)

جمعه 7 بهمن : نمایش «رستم و سهراب» - نویسنده و کارگردان: داریوش نصیری و مرتضی وکیلیان- کارگردان : رضا حسن خانی از تهران - مدت اجرا: 40 دقیقه (بخش مهمان ویژه)

شنبه 8 بهمن : نمایش «کشتن تن» - نویسنده و کارگردان: مصطفی محمدی دوست از فارسان - مدت اجرا: 40 دقیقه - ( بخش مهمان ویژه )

یکشنبه 9 بهمن: نمایش «هاراگیری»- نویسنده و کارگردان: اصغر گروسی از شیراز - مدت اجرا : 65 دقیقه - ( بخش جایزه بزرگ صحنه ای )

دوشنبه 10 بهمن: نمایش «لیدر» - نویسنده و کارگردان: محمد پور جعفری از رشت - مدت اجرا: 90 دقیقه - ( بخش جایزه بزرگ صحنه ای )
نظرات کاربران