در حال بارگذاری ...
از سوی روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی؛

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش های تئاتر شهر و تماشاخانه سنگلج اعلام شد

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش های به صحنه رفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر و تماشاخانه سنگلج تا پایان روز جمعه ۱۳ مرداد سال ۱۴۰۲ تفکیک اجراها مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آمار  هفتگی فروش و تماشاگران نمایش های به صحنه رفته در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی ، سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر و همچنین تماشاخانه سنگلج تا پایان روز  جمعه 13 مرداد ماه به تفکیک اجراها اعلام شد.

نمایش «جریان » به کارگردانی علیرضا معروفی که از  روز 29 تیرماه  1402 اجرای خود را در  تالار اصلی با ظرفیت 579 تماشاگر و قیمت بلیت 200 هزار تومان آغاز کرده ، تا پایان روز جمعه 13 مرداد ماه 1402 با مجموع 12 اجرا و میزبانی از  یک هزار و 288 تماشاگر  ( با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان ) 151 میلیون و 825 هزار  تومان فروش داشته است.

نمایش «سلول شخصی» به کارگردانی امیرحسین آلادپوش هم که از روز 8 مرداد 1402 در تالار اصلی با ظرفیت 579 نفر و قیمت بلیت 200 هزار  تومان روی صحنه رفته تا پایان روز جمعه 13 مرداد ماه 1402 با مجموع 6 اجرا و میزبانی 2 هزار و 254 تماشاگر ( با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان ) به فروشی معادل 314 میلیون و  184 هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «ژنرال مجهول » به کارگردانی میرعلیرضا دریابیگی  که از روز چهارشنبه 21 تیر ماه 1402 در تالار چهارسو با ظرفیت 132 نفر و قیمت بلیت 130 هزار تومان روی صحنه رفته ، تا روز جمعه 13 مرداد ماه با مجموع  17 اجرا  و یک هزار و 507  تماشاگر به  فروشی  معادل 142 میلیون و 168 هزار تومان  (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) دست پیدا کرده است. 

نمایش ـ«حرفه ای » به کارگردانی  وحید منتظری نیز که از روز 22 تیر ماه 1402  اجرای خود در تالار چهارسو با ظرفیت 132 نفر و قیمت بلیت 130 هزار تومان آغاز کرد،  تا پایان روز جمعه 13 مرداد 1402 با  مجموع 15 اجرا و  یک هزار و 717 تماشاگر به  فروشی معادل 177 میلیون و 34 هزار تومان ( با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) دست پیدا کرده است. 

نمایش «هیدن (پنهان)» به کارگردانی کوروش شاهونه هم  که از روز 27 تیر ماه 1402 اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت 96 نفر و قیمت بلیت 130  هزار تومان آغاز کرده،  تا روز جمعه 13 مرداد 1402 با  16 نوبت اجرا  و یک هزار و 484 تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل 163 میلیون و  800 هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «سایه روشن »به کارگردانی سعیده آجربندیان هم که از روز 23 تیر ماه 1402  در تالار سایه با ظرفیت 72 نفر و قیمت بلیت 100 هزا ر تومان  اجرای خود را آغاز کرده ، تا روز جمعه 13 مرداد ماه با  15 نوبت اجرا،  مجموع 481 تماشاگر  ( با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) 28 میلیون و 300 هزار تومان فروش داشته است. 

نمایش « چخفته » به کارگردانی اشکان پیردل زنده نیز که از روز 23 تیر ماه 1402 در تالار سایه با ظرفیت 72 نفر و قیمت بلیت 110 هزار تومان روی صحنه رفته ، تا روز جمعه 13 مرداد ماه  با مجموع  15 اجرا  و یک هزار و 21 تماشاگر (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) به فروشی معادل 95 میلیون و 480 هزار تومان پیدا کرده است.  

نمایش «شازده کوچولو 2023» به کارگردانی نیما گودرزی هم که از  20 تیر 1402  در کارگاه نمایش با ظرفیت 26 نفر و قیمت بلیت  70 هزار تومان روی صحنه رفته ، تا روز جمعه 13 مردادماه با مجموع 18 اجرا ، 480 تماشاگر  به فروشی معادل 26 میلیون و 320 هزار تومان ( با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) دست پیدا کرده است.

 نمایش «شب  روی سنگفرش خیس» به کارگردانی میکائیل شهرستانی  نیز که از  روز 9 مرداد 1402 اجرای خود را  در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت 236 نفر و قیمت بلیت 80 هزار تومان  آغاز کرده (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) تا پایان روز جمعه 13 مرداد ماه  و  447 تماشاگر به  فروشی معادل 35 میلیون و 839 هزار و 200 تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «پرده در پرده » به کارگردانی رویا اسدی  هم که از  روز  10 مرداد 1402 اجرای خود را  در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت 236 نفر و قیمت بلیت 60 هزار تومان  آغاز کرده (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) تا پایان روز جمعه 13 مرداد ماه  ،  133 تماشاگر و  7 میلیون و 651 هزار و 800 تومان فروش داشته است.