در حال بارگذاری ...
‌سالن ‌سایه

نمایش «شنگرف»
نویسنده و کارگردان: علی یداللهی
ساعت: 20
مدت: 60 دقیقه
قیمت بلیت: 120 هزا تومان
خلاصه نمایش: آنجا که قضاوت به آتش سپرده می‌شود، شروع داستان سیاوش است.

۰۸ تا ۲۰ آبان
۲۰:۳۰ | ۴۰ دقیقه
نظرات کاربران