در حال بارگذاری ...
زمان بازبینی آثار جشنواره هم آغاز

جدول بازبینی آثار راه یافته به جشنواره هم آغاز تئاتر شهر مشخص شد.

جدول بازبینی آثار راه یافته به جشنواره هم آغاز تئاتر شهر مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، بازبینی آثار راه یافته به نخستین دوره جشنواره هم آغاز تئاتر شهر، هفتم تا پانزدهم آذرماه در کارگاه نمایش و پلاتو تئاتر شهر انجام می‌شود. از میان بیش از 140 طرح و ایده اجرایی ارسالی به نخستین دوره جشنواره هم آغاز و همچنین بیش از 150 اثر متقاضی در بخش کار اولی‌ها، 60 نمایش برای حضور در مرحله بازبینی انتخاب شدند که با اعلام انصراف تعدادی از پذیرفته‌شدگان، 50 نمایش در مرحله بازبینی کیفی این رویداد حضور خواهند داشت. آثار پذیرفته شده در مرحله بازبینی، دی ماه سال جاری در قالب نخستین جشنواره هم آغاز به دبیری امیر موسی کاظمی در مجموعه تئاتر شهر، روی صحنه می‌روند.
نظرات کاربران