در حال بارگذاری ...
بابک پرهام، کارگردان نمایش «سالومه»:

سعی کردم با حفظ هسته اصلی روایت، نگاهی امروزی به شخصیت یک زنِ موثر داشته باشم

بابک پرهام، کارگردان نمایش «سالومه» که در حال اجرا در کارگاه نمایش است، یادداشتی بر این نمایش نوشت.

به گزارش روابط عمومی مجموعه تئاترشهر، بابک پرهام، نویسنده و کارگردان نمایش «سالومه» ضمن انتشار یادداشتی بر نمایش، توضیحاتی ارائه کرد. نمایش «سالومه» بر پایه یک افسانه کهن نوشته شد، اما به عنوان نویسنده تلاش کردم با عبور از متن‌های دراماتیک گذشته و در عین حال حفظ هسته اصلی روایت، نگاهی امروزی‌تر به شخصیت یک زنِ موثر داشته باشم، زنی که خودش کنش‌گر است و در امر کنش‌گری درگیرعواطف، احساسات و هیجان‌هاست. به گمان من هرروایت کهن باید به مثابه یک رخداد معاصر بازتولید شود وگرنه لزوم اجرایی ندارد، ولی این تبدیل لزوما‌ً در پوشش یا زبان نمایش بازنمایی نمی‌شود، «سالومه» زبانی آهنگین و در عین حال پیچیده دارد، استفاده از کلمات بالای سطح معیار و نوع روایت این پیچیدگی را رقم می‌زند. در اجرا مانند مونولوگ قبلی(تلمیخا) تمرکز بر توانایی بازیگر بود، استفاده از تغییرات لحن بدون صداسازی، استفاده از حرکات ریز بدن، بدون خودنمایی بدن و تولید زنجیره حسی توسط بازیگر، تفاوت‌هایی بود که در این تجربه نسبت به نمایش «تملیخا» داشتم، به چالش گرفتن تعادل در بازیگر و استفاده از ستون فقرات او برای ایجاد فشار یا کشش به طور نامحسوس، برای تاثیرگذاری بر ناخودآگاه مخاطب، تجربه‌‌گرایی دیگری برای نمایش «سالومه» است. در این نمایش «سعید حسنلو» و «امیر شفیعی» در همه مراحل در کنار ما بودند و تجربه‌های آنها و اشتیاق و پشتکار بازیگر نمایش، توانست «سالومه» را به اجرا برساند.
نظرات کاربران