در حال بارگذاری ...
  • تئاتر شهر از نگاه استاد داریوش اسد زاده

    تئاتر شهر در یک جمله از استاد " داریوس اسد زاده ":  تئاتر شهر مرکز ادبیات نمایشی است که فکر می کنم در خاور میانه کمتر مکانی به این عزمت و جامعیت در حوزه هنرنمایشی وجود داشته باشد .
    نظرات کاربران (2)