در حال بارگذاری ...
  • استاد پری صابری

    تئاتر شهر از نگاه استاد پری صابری پیشکسوت عرصه هنرهای نمایشی : مجموعه تئاتر شهر بنایی زیبا است که با حساب و کتاب دقیق ساخته شده و برای من بنایی عالیقدر به شمار می آید. اولین نمایشی که از من دراین مجموعه به صحنه رفته است نمایش "سوگ سیاوش"است .
    نظرات کاربران