در حال بارگذاری ...
  • سعدی افشار

    تئاتر شهر از نگاه سعدی افشار پیشکسوت عرصه نمایش های سنتی :تئاتر شهر از نظر فرهنگی حیثیت تئاتر ما است  من برای اولین بار در دهه 50 بود که با نمایش بلورک وچشمه نوش در این مجموعه به اجرای نمایش پرداختم .
    نظرات کاربران (2)