در حال بارگذاری ...
  • استاد داود رشیدی

    تئاتر شهر از نگاه استاد" داود رشیدی"  : تئاتر شهر تنها مجموعه تئاتر حرفه ای ما است و ساختمان آن نیز یکی از نمادهای فرهنگی تهران است امید وارم از این نوع مجموعه های تئاتری در گوشه و کنار پایتخت و سایر شهرها ی ایران بنا شود  من در سال 55 13 نمایش" آنتی گونه" را برای اولین بار در این مجموعه تئاتری به صحنه بردم .
    نظرات کاربران