در حال بارگذاری ...
  • " نت گمشده " درغرفه فروش تئاتر شهر

    کتاب "نُت گمشده" به کوشش و ویرایش "محسن بابایی ربیعی" و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس منتشر و در غرفه فروش کتاب مجموعه تئاترشهر عرضه شد. به گزارش روز شنبه مجموعه تئاترشهر، کتاب "نُت گمشده" شامل مجموعه مقالات چهارمین همایش پژوهش تئاتر مقاومت می شود که زیر نظر "حسین مسافرآستانه" چاپ و منتشر شده است. در این کتاب، مقالات پژوهشگرانی چون "ایرج افشاری اصل" ، "مجید امرایی" ، "رحمت امینی" ، "فارس باقری" ، "امیرکاوس بالازاده" ، دکتر "منیژه پورنعمت رودسری" ، "صمد چینی فروشان" ، دکتر "حسن دولت آبادی" ، "محمودرضا رحیمی" ، "بهزاد صدیقی" ، "سیدحسین فدایی حسین" ، "رضا کوچک زاده" ، "وحید گلستانی" ، "شکوفه ماسوری" ، دکتر "مصطفی مختاباد" ، "سیروس همتی" و "جهانشیر یاراحمدی" به چاپ رسیده است. همچنین در بخش مقالات دانشجویی این کتاب "اصغر حساس صوفیانی" ، "علی فرهادی پور" ، "علی قلی پور" و "وحید نفر" مقالات خود را ارایه کرده و به چاپ رسانده اند. کتاب "نُت گمشده" در شمارگان 2000 نسخه و با قیمت 3000 تومان منتشر شده است.
    نظرات کاربران