در حال بارگذاری ...
  • قابل توچه اعضا باشگاه تماشاگران / فراخوان یک همایش ویک جشنواره

    * فراخوان ششمین همایش سراسری آیین‌های عاشورایی منتشر شد.به گزارش سایت خبری تئاتر شهر ششمین همایش آیین های عاشورایی دی‌ماه سال جاری در تهران برگزار می شود . این همایش در پنج بخش "مسابقه صحنه" که شامل دو بخش آثار تاریخی و آثار تجربی است. "مجالس شبیه‌خوانی" که شامل بخش مجموعه اجرای پیشکسوتان در عرصه‌ی شبیه‌خوانی و نوآوران و جوانان در عرصه‌ی شبیه‌خوانی است. "آیین‌های عاشورایی "که شامل مجموعه اجرای آیین‌های عاشورایی توسط پیشکسوتان و نوآوران و جوانان در عرصه‌ی آیین‌های عاشورایی است." تولید نمایشنامه و نمایشنامه‌خوانی" که با هدف حمایت از تولید نمایشنامه‌های فاخر برگرفته از مفاهیم عاشورایی و با رویکرد معاصر برگزار می‌شود." بخش پژوهش " :در این بخش از پژوهشگران دعوت می‌شود تا با ارائه‌ی مقالات علمی و پژوهشی در زمینه‌ی نمایش‌های آیینی، آیین های نمایشی، ترکیب و تلفیق شیوه‌های نمایش‌های مذهبی ایرانی با تئاتر و ... دراین بخش حضور یابند. ششمین همایش سراسری آیین‌های عاشورایی همزمان با اول ماه محرم و با برگزاری مراسم تعزیه آغاز شده و بخش صحنه‌ای آن از 8 تا12 دی‌ماه در تهران برگزار می شود. *** * فراخوان چهارمین جشنواره‌ سراسری تئاتر خیابانی مریوان منتشر شد. چهارمین جشنواره‌ی سراسری تئاتر مریوان که مهرماه دراین شهر برگزار می‌شود، شامل سه بخش خواهد بود. بخش" مسابقه" به منظور بهره‌گیری از نمایش‌های کهن و آداب نمایش ایرانی طراحی شده و اولویت انتخاب آثار دراین بخش با نمایش‌های آیینی و سنتی و یا آثار متناسب با فرهنگ ملی و بومی است.نمایش‌های این بخش نباید در هیچ جشنواره‌ای شرکت کرده باشند. طبق فراخوان بخش" کارگاه‌های آموزشی و پژوهش تئاتر خیابانی "باتوجه به ضرورت آموزش گروه‌های تئاتر خیابانی و به منظور معرفی و آشنایی با ویژگی‌های تئاتر خیابانی برگزار می‌شود و در بخش بین‌الملل، ستاد جشنواره در نظر دارد از چند گروه نمایشی شناخته شده خارجی به منظور اجرا در جشنواره دعوت به عمل آورد. چهارمین جشنواره‌ی سراسری تئاتر خیابانی از 2 تا 5 مهرماه در مریوان برگزار می‌شود.
    نظرات کاربران