در حال بارگذاری ...
  • حسن پارسایی: وجود وب سایت برای تئاترشهر ضروری است

    "حسن پارسایی" به عنوان منتقد فعال تئاتر معتقد است مجموعه تئاترشهر نیازمند برخورداری از یک وب سایت مستقل بوده و هست. "حسن پارسایی" منتقد فعال هنر تئاتر کشورمان، با اعلام این مطلب به روابط عمومی مجموعه تئاترشهر گفت: مجموعه تئاترشهر با سابقه قابل توجهی که تاکنون داشته است، به لحاظ اطلاع رسانی و انعکاس اخبار هنری نیازمند وب سایت کامل و مستقلی بوده که این نقص همواره حس شده است. وی در ادامه افزود: تا پیش از این نیز اغلب اوقات به لحاظ اطلاع رسانی، به نصب چند پوستر در اطراف تئاترشهر و انعکاس اخبار تئاترشهر در برخی روزنامه ها بعضاً نیز به صورت سلیقه ای صورت می گرفت، اکتفا می شد. به دلیل اینکه این اطلاع رسانی برای سایر رسانه ها جنبه پرکردن برنامه را داشت، بنابراین لازم بود این حرکت از بطن تئاترشهر آغاز شود که البته مدیران و گردانندگان این مجموعه اشراف کامل تر و جامع تری دارند. ضمن اینکه تعجب می کنم چرا تاکنون این اقدام صورت نگرفته، از راه اندازی این وب سایت بسیار خرسند هستم. این منتقد تئاتر خاطرنشان کرد: صرف راه اندازی وب سایت نمی تواند حائز اهمیت باشد، اما اینکه این وب سایت حاوی چه مطالبی باشد، چگونه اداره شود و تا چه اندازه بتواند در رابطه با مجموعه تئاتر و هنرمندان فعال در این حوزه هنری انعکاس اطلاعات داشته باشد مهم است. "پارسایی" در پایان گفت: به اعتقاد من اگر این سایت بتواند دارای برخی ویژگیهای خاصی باشد و در کنار فعالیت خبری با ابتکاری نو، حاوی نقد نمایش های این مجموعه باشد، می تواند کارایی بیشتری داشته باشد.
    نظرات کاربران