در حال بارگذاری ...
 • آقای ف شخصیتی به ظاهر ضدقهرمان ولی در باطن قهرمان است

  جلسه پرسش و پاسخ نمایش "همه چیز درباره آقای ف" در کارگاه نمایش برگزار شد.

  به گزارش روابط عمومی مجموعه تئاترشهر، در ابتدای جلسه، "آرش عباسی" کارگردان نمایش گفت: در همه نمایشنامه هایم به طرح موضوعات اجتماعی پرداخته ام و شخصیتهای نمایشهایم نیز کسانی بوده اند که با ادبیات و زندگی آنها آشنا هستم. من به مخاطب نمایش ایمان دارم و برایم اصل اول یک نمایش حساب می شود. فکر می کنم مشکل آثار دفاع مقدس این است که به قشر خاصی از رزمندگان فقط پرداخته می شود. نمایش من وارد حیطه ی جدیدی شد که کمتر به آن پرداخته شده بود.

  وی در ادامه درخصوص پایان نمایش به یکی از تماشاگران گفت: شخصیت نمایش قصد دارد به بنیاد جانبازان برود تا بتواند درصد جانبازی بگیرد البته نیت من این بود که در پایان به آنجا نرود، زیرا او مطرب است و جامعه او را قبول ندارد.

  عباسی گفت: در زمان نوشتن نمایشنامه به فکر خلق یک انسان پرتضاد بودم که این تضاد را در برخورد با کسانی که از بیرون با او در تماسند، می توان دید. به نظر من تضاد در نمایشنامه اصل مهمی است که باعث جذب و جلب مخاطب می شود.

  " احمد مهرانفر" بازیگر نمایش نیز گفت: موقعیت هایی که فرهاد در آن قرار می گیرد موقعیت های سختی است که شخصیت نمایش را برای مخاطب ملموس و آشنا می کند. آرش عباسی هم در شناساندن این شخصیت برای من بسیار مؤثر بود. 

  عباسی در ادامه اظهار داشت: سعی کرده ام نگاهی واقعی به جنگ داشته باشم، به همین دلیل برایم بخشی که در جنگ گذشته جذابیت ندارد _ گو اینکه برایم قابل احترام است – اما برایم شخصیتهایی که از جنگ فاصله گرفته ولی همچنان جنگ، در زندگیشان جاری است، جذابیت بیشتری دارد. ضمن اینکه من نیز چون سایرین فرزند زمانه خویشم و با دغدغه ی این سالها زندگی کرده و می کنم. پس طبیعی است که مشاهدات خودم را در نمایش منعکس کنم.

  مهرانفر در ادامه چنین گفت: چیزی که مرا به سوی این نمایش جذب کرد، پیامدهای است که جنگ داشته و در این نمایش به خوبی منعکس شده است. من نیز با نظراتی که در نمایش وجود داشت همسو بودم و حس کردم واقعی و ملموس بیان شده است. واقعیت هایی که گاهی از بیان آن یا به یاد آوردن آن می ترسیم. ما هنوز سایه جنگ را بر سرمان حس می کنیم و آدم هایی که در اطراف مان از دست می روند را می بینیم.

  "عباس غفاری" مجری جلسه نیز گفت: من معتقدم که شخصیت این نمایش یک قهرمان است چرا که هیچگاه از موقعیت خود سوء استفاده نکرده است. او می داند که برای رضای خدا به جنگ نرفته ولی آنقدر جوانمرد است که از این موقعیت خود استفاده سوء نکند. ظاهر شخصیت نمایش ضدقهرمان است ولی درون پاک و قهرمانی دارد، به همین دلیل هم در موقعیت پایین اجتماع باقی مانده است.
  نظرات کاربران