در حال بارگذاری ...
  • از خانواده تئاتر شهر چه خبر / استاد زنجانپور آماده به صحنه بردن یک نمایش هستم اما!!!

    استاد اکبر زنجانپور گفت به صحنه بردن دو نمایش را درانتظار نشسته ام اما هنوز شرایط آن محیا نشده است .

    زنجانپور در گفت و گو با سایت خبری مجموعه تئاتر شهر گفت دو نمایش "دایی وانیا " نوشته " آنتوان چخوف" و "طاعون " که نگاهی متفاوت به دنیای پبرامون است و از نوشته های خودم است را آماده  اجرا دارم اما شرایط به صحنه بردن آنها هنوز مهیا نشده است .

    ما آرزو می کنیم این استاد وپیشکسوت تئاتر هر چه زودتر نمایشی را به صحنه ببرند . 
    نظرات کاربران