در حال بارگذاری ...
 • تئاتر شهر به شبکه 3 سیما می رود

  نمایش های مجموعه تئاتر شهر تهران از این پس پنج شنبه ها ی هر هفته از شبکه 3 سیما معرفی می شوند .

  به گزارش سایت خبری مجموعه تئاتر شهر از این پس نمایش های تالار های این مجموعه  از طریق برنامه  "خانه فیروزه ای " شبکه 3 سیما  معرفی می شوند .

  " خانه فیروزه ای "  برنامه ای تحلیلی و فرهنگی از گروه اجتماعی شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی ایران است که در قالب های گزارش و گفت و گو  تهیه وپخش می شود .

  تهیه کنندگی برنامه خانه فیروزه ای به عهده " سید محمد هاشمی اصل " است که کاری از گروه اجتماعی شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی ایران است .

  در حال حاضر برنامه های "خانه فیروزه ای" شبکه 3 سیما ، "درشهر " شبکه تلویزیونی تهران ، برنامه" جام ارگ" رادیو تهران و  برنامه "صدای صحنه "رادیو  گفت و گو چهار برنامه رادیویی و تلویزینی ای هستند که به موضوعاتی تئاتری از جمله تئاتر شهر می پردازند .   
  نظرات کاربران