در حال بارگذاری ...
  • سمینارهای جشنواره آیینی سنتی در تئاترشهر

    برنامه های سمینار چهاردهمین جشنواره بین المللی نمایش های آیینی سنتی که در تالار کنفرانس و کارگاه نمایش مجموعه تئاترشهر برگزار می شوند، اعلام شد.

    به گزارش روابط عمومی مجموعه تئاترشهر، تالار کنفرانس مجموعه تئاترشهر از صبح پنجشنبه هشتم تا ظهر شنبه دهم مردادماه پذیرای سمینار بین المللی چهاردهمین جشنواره بین المللی نمایش های آیینی سنتی است.

    همچنین کارگاه نمایش مجموعه تئاترشهر در همین تاریخ پذیرای بخشی دیگر از این سمینارها خواهدبود. به همین دلیل کارگاه نمایش شنبه دهم مردادماه پذیرای هیچ یک از نمایشهای شرکت کننده در جشنواره نخواهدبود.
    نظرات کاربران