در حال بارگذاری ...
 • اعلام آمار تماشاگران نمایش های تئاترشهر

  آمار تماشاگران مجموعه تئاترشهر تا پنجشنبه 25 تیرماه اعلام شد .

  نمایش "مرغ مینا" به کارگردانی "تاجبخش فناییان" از 5 تیرماه در تالار 579 نفری اصلی به روی صحنه رفت که با 18 اجرا  3002 تماشاگر جذب کرده است. 

  نمایش "اهل قبور" نوشته و کار "حسین کیانی" که از 8 تیرماه در تالار 122 نفری چهارسو به صحنه رفته پس از پشت سر گذاشتن 17 اجرا، 2135 تماشاگر داشته است.

  نمایش "خانه" به کارگردانی "کیومرث مرادی" از 21 خردادماه در تالار 115 نفری قشقایی به صحنه رفته بود که روز 25 تیرماه پس از پشت سرگذاشتن 27 اجرا و 2018 تماشاگر به اجرای خود پایان داد.

  نمایش "عروسی در سایه" به کارگردانی "علی عابدی" نیز که از 21 خردادماه در تالار  103 نفری سایه روی صحنه رفته بود سرانجام با 26 اجرا و 818 تماشاگر روز 24 تیرماه به اجرای خود پایان داد.

  نمایش "اوسنه گمشده" به کارگردانی "مریم معینی" از روز 21 تیرماه  در کارگاه نمایش روی صحنه رفته است. این نمایش پس از پشت سر گذاشتن 5 اجرا 144 تماشاگر داشته است.   

  شایان ذکر است از 18 فروردین 1388 تا پنجشنبه 25 تیرماه،  43985 نفر از نمایش های مجموعه تئاترشهر دیدن کرده اند.
  نظرات کاربران