در حال بارگذاری ...
  • دومین فصلنامه خانه تئاتر دانشگاهی منتشر شد

    دومین شماره فصلنامه خانه تئاتر دانشگاهی ایران ویژه بهار 1388 منتشر شد. به گزارش سایت خبری تئاترشهر، دومین شماره فصلنامه خانه تئاتر دانشگاهی در 104 صفحه با مدیر مسئولی "عباس اقسامی" و سردبیری "سیدجواد روشن" به چاپ رسیده است. در این شماره علاوه بر یادداشت سردبیر، مطلب دکتر "فرهاد ناظرزاده کرمانی" تحت عنوان در جستجوی نقد و نقادی فرهیخته و دانشگاهی د رنهاد تماشاگانی تئاتر و جستاری پیرامون مبانی نقد تئاتر نوشته "صادق رشیدی" به چاپ رسیده است.

    همچنین "نقد" نوشته "مجید لکی"، "اشکال مختلف آموزش با تئاتر" نوشته "کریس ا لول" با ترجمه "بهزاد نژادقنبر" ، "تاریخچه کوتاه تئاتر آموزشی در انگلستان" نوشته "کریس ا لول" با ترجمه "سیمین غلامی" و "تئاتر آموزشی در آلمان" نوشته "گابی دن دراست" با ترجمه "مهسا پیروزفر" به چاپ رسیده است.

    از دیگر مطالبی که در این شماره از فصلنامه خانه تئاتر دانشگاهی ایران به چاپ رسیده می توان به مطالبی چون "استفاده از تئاتر برای نشان دادن" نوشته "میتو کاپلان" با ترجمه "مژده ثامنی" ، "تئاتر آموزشی خرس" ، گفت و گو با "دیوید فیشر" با ترجمه "سیمین غلامی" ، گگفت و گو با دکتر "محمدرضا خاکی" ف "بررسی آموزش تئاتردر دانشگاههای ایران و آمریکا" نوشته "فریدون محرابی" ، "تئاتر آمریکا" نوشته "تام اف. درایور" با ترجمه "غلامرضا صراف" ، "گفت و گو با دکتر "مسعود دلخواه" و "درباره یک کارگردان تئاتر تادئوش کانتور" نوشته "مژگان خالقی" اشاره کرد.      
    نظرات کاربران