در حال بارگذاری ...
  • اعلام آمار تماشاگران نمایش های تئاترشهر

    آمار تماشاگران مجموعه تئاترشهر تا جمعه 2 مردادماه اعلام شد . نمایش "مرغ مینا" به کارگردانی "تاجبخش فناییان" از 5 تیرماه در تالار 579 نفری اصلی به روی صحنه رفت که با 24 اجرا 4266 تماشاگر جذب کرده است. نمایش "اهل قبور" نوشته و کار "حسین کیانی" که از 8 تیرماه در تالار 122 نفری چهارسو به صحنه رفته پس از پشت سر گذاشتن 24 اجرا، 3187 تماشاگر داشته است. نمایش "شهر شطرنجی" به کارگردانی "رضا حامدی خواه" از 31 تیرماه در تالار 115 نفری قشقایی به صحنه رفت که تا امروز، پس از پشت سرگذاشتن 3 اجرا ، 139 تماشاگر داشته است. نمایش"پیچ تند" به کارگردانی "کتایون فیض مرندی" نیز که از 30 تیرماه در تالار 103 نفری سایه روی صحنه رفته، با 4 اجرا و 154 به اجرای خود ادامه می دهد. نمایش "اوسنه گمشده" به کارگردانی "مریم معینی" از روز 21 تیرماه در کارگاه نمایش روی صحنه رفته است. این نمایش پس از پشت سر گذاشتن 11 اجرا 306 تماشاگر داشته است. شایان ذکر است از 18 فروردین 1388 تا جمعه 2 مردادماه، 48057 نفر از نمایش های مجموعه تئاترشهر دیدن کرده اند.
    نظرات کاربران