تالار قشقایی؛

سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر
دهم تا بیست و یکم بهمن 1398

شنبه ۱۲ بهمن: نمایش «ستاره شناس» - نویسنده: دیدیه ون کولارت – کارگردان: اصغر نوری  از تهران – ساعت اجرا: ۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰ – مدت اجرا: ۶۰ دقیقه – بخش غیر رقابتی یکشنبه ۱۳ بهمن : نمایش «ستاره شناس» - نویسنده: دیدیه ون کولارت – کارگردان: اصغر نوری  از تهران – ساعت اجرا: ۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰ – مدت اجرا: ۶۰ دقیقه – بخش غیر رقابتی دوشنبه ۱۴ بهمن : نمایش «تالاب هشیلان» - نویسنده و کارگردان: نوشین تبریزی  از تهران – ساعت اجرا: ۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰ -  مدت اجرا: ۶۰ دقیقه – بخش غیر رقابتی   سه شنبه ۱۵ بهمن : نمایش «شهر بد» - کارگردان: پاول ژوکوتاک  از لهستان – ساعت اجرا: ۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰ – مدت اجرا : ۵۰ دقیقه – بخش تئاتر ملل چهارشنبه ۱۶ بهمن : نمایش «صدمین سال فتح گریه» - نویسنده : صابر محمدی – کارگردان: مهرداد علی پور از گچساران – ساعت اجرا : ۱۷ و ۱۹:۳۰ – مدت اجرا: ۵۵ دقیقه – بخش مسابقه صحنه ای پنجشنبه ۱۷ بهمن : نمایش «کمیته نان» - نویسنده و کارگردان: لیلی عاج از تهران – ساعت اجرا: ۱۷:۳۰ و ۲۰:۳۰ – مدت اجرا: ۶۵ دقیقه  - بخش مسابقه صحنه ای شنبه ۱۹ بهمن : نمایش «تنها خرچنگ خانگی لای ملافه ها خانه می کند اتللو» - نویسنده و کارگردان: ابراهیم پشت کوهی از تهران – ساعت اجرا: ۱۷:۳۰ و ۲۰ – مدت اجرا : ۱۰۰ دقیقه -  بخش مسابقه صحنه ای یکشنبه ۲۰ بهمن : نمایش «تنها خرچنگ خانگی لای ملافه ها خانه می کند اتللو» - نویسنده و کارگردان: ابراهیم پشت کوهی از تهران – ساعت اجرا: ۱۷:۳۰ و ۲۰ – مدت اجرا : ۱۰۰ دقیقه -  بخش مسابقه صحنه ای