گزارش تصویری ایران تئاتر از ضد عفونی تئاتر شهر

با تلاش سازمان آتش نشانی تهران ضد عفونی تئاتر شهر انجام شد.

با تلاش سازمان آتش نشانی تهران و ناحیه یک شهرداری منطقه ۱۱ تهران ضد عفونی تئاتر شهر انجام شد.

با تلاش سازمان آتش نشانی تهران و ناحیه یک شهرداری منطقه ۱۱ تهران ضد عفونی تئاتر شهر انجام شد. عکس : کاوه کرمی