از تاریخ
 تا تاریخ
 
برگزاری دو نشست تخصصی در تئاترشهر

برگزاری دو نشست تخصصی در تئاترشهر

مجموعه تئاترشهر ۱۴ و ۱۶ تیرماه پذیرای برگزاری دو نشست تخصصی تئاتر خواهدبود. به گزارش روابط عمومی مجموعه تئاترشهر، انجمن منتقدان و ...

بررسی تئاتر خصوصی در رادیو تهران

بررسی تئاتر خصوصی در رادیو تهران

کارشناسان و صاحب نظران تئاتر در برنامه " جام ارگ " این هفته رادیو تهران به بررسی " جایگاه تئاتر خصوصی دغدغه ها و دل مشغولی ها و حرکت ...