از تاریخ
 تا تاریخ
 
نمایش

نمایش "باغ شکرپاره"

نمایش "باغ شکرپاره" نویسنده و کارگردان: دکتر قطب الدین صادقی ساعت اجرا: ۱۵/۲۰ – تالار اصلی بازیگران: سامان داربی، کرامت رودساز، ...

خشکسالی و دروغ

خشکسالی و دروغ

نمایش "خشکسالی و دروغ" نویسنده و کارگردان: محمد یعقوبی ساعت اجرا: ۳۰/۲۰ – تالار چهارسو بازیگران: مهدی پاکدل، رؤیا دعوتی، علی ...