از تاریخ
 تا تاریخ
 
جدیدترین شماره مجله نمایش منتشر شد

جدیدترین شماره مجله نمایش منتشر شد

شماره ۱۱۶ و ۱۱۵ مجله نمایش ویژه فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۸ در دهمین سال انتشار این مجله منتشر شد. به گزارش روابط عمومی مجموعه تئاترشهر، این ...

شماره 114 ماهنامه سینما تئاتر منشتر شد

شماره 114 ماهنامه سینما تئاتر منشتر شد

صد و چهاردهمین شماره ماهنامه هنری سینما تئاتر در پانزدهمین سال انتشار این ماهنامه منتشر شد. به گزارش روابط عمومی مجموعه تئاترشهر، در ...